BRATTKORTKURS/GRUNNKURS INNE

Et kurs som lærer deg enkel klatreteknikk, hvordan ta vare på din egen og medklatreres sikkerhet, og gir deg et godt grunnlag for å ta Brattkort.



Påmeldingslinker kommer til følgende kursdatoer:
Uke 5: 31. jan og 2. februar

Uke 9: 28. feb og 2. mars

Uke 11: 14. og 16. mars

Uke 13: 28. og 30. mars



Arrangør: Hammerfest Klatreklubb

Varighet: 12 timer.

Alder: Deltagere må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har dette samtykket.


Erfaring: Ingen.

Normal fysisk form kreves.


Målet for kurset er å sette deltakerne i stand til å ta vare på sin egen og medklatrernes sikkerhet under klatring innendørs. Stimulerer gleden ved å bevege seg i en klatrevegg, gjennom en innføring i enkel klatreteknikk. Gjør deltagerne godt skikket til å ta Brattkort.