Styret

Styreleder:

Håvar Sørbøen

Nestleder:

Ole Anders Bratt

Kasserer:

Stein Ness Johannessen

Styremedlemmer:

Ellen Mørstad Storrusten

Tor Arild Guleng

Mai Sharoni

Vetle Bech Isaksen