Barneklatring

Barneklatring er hver onsdag fra 1700-1900.

Barneklatring er et uorganisert tilbud hvor messaninen reserveres for denne aktiviteten hver mandag fra 17-19, vi har egen klatrevakt som er behjelpelig med utleie av utstyr og kan hjelpe til med å henge opp topptau til foreldre som skal sikre selv. Det er ikke satt noen nedre aldersgrense på barneklatring, eneste forutsetning er at barnet passer inn i klatreselen, noe de stort sett gjør fra 4-5 årsalderen.

  1. Første mandag i måneden stiller HKK med instruktør som også hjelper til å sikre barn. Foreldre må fortsatt være tilstede. Det er kun denne mandagen det er tilrettelagt for at nye barn skal få prøve seg.

  2. Det skal ikke være flere enn 2 barn per voksen. Av sikkerhetsmessige årsaker må den voksne kunne ha styr på alle barn den har med seg.

  3. Vi er avhengige av at foreldrene er tilstede og sikrer. Det er pålagt med topptaukort/brattkort for at foreldre skal kunne sikre.


Ellers er det aldri noe i veien for å ta med med barn å klatre når som helst ellers.