Regler

Regler for bruk av klatrehallen i Vår Energi Arena


All klatring foregår på eget ansvar.

Den enkelte klatrer har ansvar for sin egen sikkerhet, og et felles ansvar for andres sikkerhet og oppførsel i klatrehallen.Alle som selvstendig skal klatre i tauveggen i Vår Energi Arena skal inneha eller være i følge med en person som innehar følgende kompetanser og forutsetninger:

 • Ha satt seg inn i og følge reglement oppslått på veggen i klatrehallen, og bak ved trappa

 • Ha satt seg inn i egenerklæring ved registrering i Boost

 • Brattkort fra NKF

 • Betalt treningsavgift til Hammerfest Klatreklubb

 • Ikke være påvirket av rusmidler

 • Alltid gjennomføre kameratsjekk

 • Alltid ha bremsegrep når en sikrer

 • Alltid tydelig kommunikasjon. Dette gjelder også bruk av autobelay

 • Du kan klatre på autobelay uten å inneha brattkort, men da skal det sjekkes av en med brattkort før du begynner å klatre.


Alle som selvstendig skal klatre i buldreveggen i Vår Energi Arena skal inneha eller være i følge med en person som innehar følgende kompetanser og forutsetninger:

 • Ha satt seg inn i og følge reglement oppslått på veggen i klatrehallen, og bak ved trappa

 • Ha satt seg inn i egenerklæring ved registrering i Boost

 • Betalt treningsavgift til Hammerfest Klatreklubb

 • Ikke være påvirket av rusmidler

 • Barn under 13 år skal alltid ha følge av en voksen med mindre det er organisert trening av klubben.